TEST - Jste připraven pro vstup do Galaktické konfederace ?

Zapamatujte si nebo si poznačte, s kolika body souhlasíte. Pokud nesouhlasíte, nemůžete se rozhodnout nebo nerozumíte sdělení v tomto bodě, vaše odpověď je záporná.

1) Žil bych rád na jiné planetě, než nyní žiji 

2) Současné vlády lidem více škodí, jak prospívají 

3) Většina lidí jsou hlupáci 

4) Peníze způsobují většinu zla na Zemi 

5) Největší překážkou pro vzájemné porozumění jsou morální vlastnosti lidí

6) Lepší svět je možný pouze až budou lepší lidé 

7) Všichni lidé jsou si rovni v právech i povinnostech 

8) Duch je prvotní, hmota je druhotný element vytvářený duchem 

9) Současné vědecké teorie o vesmíru a vzniku života jsou mylné

10) Země je již ovládána mimozemšťany 

V kolika bodech souhlasíte ?

0 - 3 : Klikněte zde:

4 - 7 : Klikněte zde:

8 - 10 : Klikněte zde: